Lasten ja nuorten liikunnan edistäjä -palkinto Liikulle Kajaanissa

Uutiset
16.12.2022
Jaa

Kajaanin kaupungin lasten ja nuorten liikunnan edistäjä -palkinto on myönnetty tänä vuonna Kuntokeskus Liikulle. Palkinnon avulla halutaan nostaa esiin Liikun ja yleisesti kuntokeskusten hienoa työtä nuorten liikuttajana.

Palkinnon vastaanotti 15.11. kaupungin tilaisuudessa Kajaanin Liikun keskusvastaava Mikko Korhonen. Mikko on toiminut Liikku Kajaanin keskusvastaavana sen avaamisesta (09/2016) alkaen, eli jo yli kuuden vuoden ajan. Kuntokeskus Liikun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi oli erittäin vaikuttunut ja kiitollinen Liikun saamasta tunnustuksesta. Kiitoksessaan Johanna haluaa korostaa kuntosaliharjoittelun tasa-arvoisuutta harrastuksena sekä liikunnan vaikutuksia mm. mielenterveyteen.

"Kuntokeskus Liikku kiittää vilpittömästi saamastaan tunnustuksesta lasten ja nuorten liikuttajana. Kiitämme Kajaanin kaupunkia ennakkoluulottomasta päätöksestä valita palkinnonsaajaksi yksityistä sektoria edustava toimija – harmillisen usein meidät unohdetaan, kun keskustellaan suomalaisten liikuttajista ja liikuntapolitiikasta. Olemme palkinnosta hyvin otettuja!

Liikku Kajaani avattiin ensimmäisenä Oulun ulkopuolisena Liikkuna vuonna 2016. Se otettiin heti hyvin vastaan, ja on yksi pitkäaikaisimmista ja menestyneimmistä kuntokeskuksistamme

Yksityinen liikunta-ala on ylivoimaisesti suurin aikuisten liikuttaja Suomessa lähes miljoonalla asiakkaallaan. Kuntokeskus Liikun asiakkaista yli puolet on alle 30 vuotiaita ja kuntosaliharjoittelu kasvattaa koko ajan suosiotaan ihan jokaisessa ikäryhmässä. Eikä mikään ihme; hyödyttäähän lihaskuntoharjoittelu käytännössä jokaisen yksilön hyvinvointia ja toimintakykyä. Lisäksi kuntosaliharjoittelu on hyvin tasa-arvoinen laji, jota on helppo harrastaa yhdessä myös eritasoisten ystävien kanssa. Erityisesti nuorille asiakkaillemme lihaskuntoharjoittelu on hyvin sosiaalinen laji; kuntosalille on mukava tulla yhdessä ystävien kanssa.

Olemme huomanneet, että nuorten kuntosaliharrastajien määrä on merkittävästi kasvanut parin viime vuoden aikana. 15-19 -vuotiaiden osuus Liikussa tehtävistä käyntikerroista on valtakunnallisesti kasvanut jo 21 prosenttiin. Kun tähän lisätään 13-14- vuotiaiden treenit, se tarkoittaa yhteensä pitkästi yli puolta miljoonaa nuorten tekemää treeniä vuositasolla.

Liikunta-alan toimijoiden toiminnan tavoitteena ja lähtökohtana on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva ihminen. Yhdessä tekeminen, ryhmään kuuluminen, mielenterveyden huoltaminen ja oman hyvinvoinnin ja terveyden kohottaminen tulevat säännöllisen harrastuksen sivutuotteena. Lihaskuntoharjoittelu tukee myös oheisharjoitteluna käytännössä kaikkien muiden lajien harrastamista; jalka nousee kepeämmin, suksi luistaa liukkaammin ja tutkitusti myös vammat vähenevät, kun lihaskunto ja –tasapaino ovat kohdillaan.

Pandemia-ajan rajoitusten seurauksena erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Kun koronarajoitusten vuoksi keskuksia jouduttiin sulkemaan, saimme etenkin nuorilta lukuisia pysäyttäviä viestejä siitä, miten tärkeää saliharjoittelu on ja olisi silloin ollut heille jo yksistään mielenterveyden ja jaksamisen kannalta. Moni koki, että viikoittaiset treenit olivat todellinen henkireikä muiden haasteiden keskellä. Saliharjoittelu ja saliympäristö irrotti ajatukset hetkeksi kaikesta muusta, ja toi pienen palan normaalia elämää kaiken epävarmuuden keskelle. Se antoi nuorille yhteenkuuluvuuden tunnetta ja onnistumisen kokemuksia.

Liikunta vaikuttaa positiivisesti mielenterveyteen ja on usein vaikuttamassa myös muiden elintapojen säännöllistymiseen. Säännölliseen liikuntaan tukeminen on juuri nyt tärkeämpää kuin koskaan. Yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden, kolmannen sektorin sekä yksityisten toimijoiden kanssa meillä on suuri vastuu auttaa, tukea ja kannustaa mahdollisimman moni lapsi ja nuori mukaan liikunnalliseen harrastukseen. Nuorena omaksutut hyvät elintavat tuovat mukanaan hyvinvointia, toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita – parantaen samalla suomalaisten kansanterveyttä ja -taloutta.

Ihminen on luotu liikkumaan. Pyrkikäämme myös jatkossa tukemaan ja kannustamaan suomalaiset lapset ja nuoret mukaan liikunnalliseen elämäntapaan.

Vilpitön kiitos Kajaanin kaupungille tästä palkinnosta!"