Näkökulma: Kun päätökset ontuvat, nilkuttaa pian koko kuntokeskusala

Uutiset
2.3.2021
Jaa

Kuntokeskuksia koskevien koronatoimenpiteiden seuraaminen on ollut lähiviikkoina erityisen haastavaa. Päätöksentekoa ja viestintää on hoitanut moni eri taho, ja päätöksiin liittyen ollut lukuisia tiedotustilaisuuksia ja tulkintoja. Aluehallintovirasto ja STM ovat tulkinneet eduskunnan asettamaa väliaikaista tartuntatautilakia eri tavoin, ja tiedottaminen on ollut ristiriitaista. Itse asiassa suoraa tiedotusta toimijoiden suuntaan ei ole ollut, vaan tilannetta on voinut seurata ainoastaan mediasta. Aiemmat määräykset eivät ehtineet olla voimassa puolta viikkoakaan, kun uutisoitiin jo seuraavista. Sen jälkeen tiedotettiin, että uusia päätöksiä on tehty, mutta niistä tiedotetaan vasta seuraavana päivänä. Nyt päätökset saattavat jälleen olla muuttumassa. Tilanne on hämmentävä kuntokeskustoimijoille ja epäilemättä myös palvelujen käyttäjille.

Kuntosalien korkean tartuntariskin luokitus perustuu tutkimukseen, jossa käsitellään Etelä-Koreassa helmikuussa 2020 tanssitunneilla ilmennyttä tartuntaketjua (https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-0633_article). Tutkimuksessa tarkastellaan tapausta, jossa 27 ohjaajaa osallistui neljän tunnin tanssiworkshopiin. Kahdeksalla heistä oli koronatartunta. Sen jälkeen koronaviruksen aiheuttamasta yskästä kärsineet workshopiin osallistuneet ohjaajat vetivät tanssitunteja omilla tanssistudioillaan. Tanssitunnit pidettiin noin 60 neliön tilassa, jossa oli yhtäaikaa 5-22 henkilöä noin 50 minuuttia kerrallaan kaksi kertaa viikossa. Tutkimusta ei voida suoraa soveltaa tai verrata nykyaikaisissa, väljissä ja hyvin ilmastoiduissa kuntokeskuksissa tapahtuvaan yksilömuotoiseen kuntosaliharjoitteluun.

Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY on kyseenalaistanut riskiluokituksen, joka perustuu tähän yhteen, toimialan kannalta suurelta osin epärelevanttiin tutkimukseen. SKY on pyytänyt tilastoja ja tutkimustuloksia siitä, miten paljon tartuntoja kuntokeskuksiin todellisuudessa on jäljitetty Suomessa, Euroopassa tai ylipäätään, mutta tällaista dataa ei viranomaistasolla kerätä. Liikunta-alan sisällä on tehty tutkimuksia muun muassa USA:ssa, Iso-Britanniassa, Australiassa ja Norjassa, joissa yhteensä on käsitelty yli 187 miljoonaa salikäyntiä. Näissä tutkimuksissa korkeaa riskiä ei ole todennettu (linkit tutkimuksiin artikkelin lopussa).

Väliaikaisen tartuntatautilain mahdollistaman elinkeinorajoittamisen tavoitteena on merkittävien tartuntaketjujen synnyn ehkäisy. Emme vähättele tartuntariskiä tai epidemiatilannetta. Tartuntariski on todellinen joka paikassa, jossa liikkuu ihmisiä, eivätkä kuntokeskukset ole tähän poikkeus. Keskeinen ongelma on siinä, että kuntokeskukset on määritetty korkean riskiluokituksen paikoiksi ilman tutkimusnäyttöä. Lisäksi ne niputetaan kategorisesti yhtä riskialttiiksi keskenään riippumatta toimintamuodosta ja palveluista, tilojen koosta, laitesijoittelusta, jäsenmäärästä, ilmanvaihdosta, siivouspalveluista, käyttöasteesta tai muusta.

Liikkujen koko on keskimäärin 1300 neliötä. Vaihtelua on 850-1900 neliön välillä. Lähes jokaisessa toimipisteessä Liikku on perustamisvaiheessa investoinut  massiiviseen ilmanvaihtokoneeseen, joka vaihtaa koko tilan ilman noin 10-15 minuutin välein. Jokaisessa toimipisteessä ilmanvaihto on tarkastettu ja se täyttää, yleensä ylittää, vaaditut standardit niiden kireimpien tulkintojen mukaisesti. Tila on avaraa ja laitteet jo valmiiksi asetettu hyvin väljästi. Turvavälit on mahdollista pitää ja, kiitos jäsenten ja siivouspalveluiden, laitteita ja tiloja puhdistetaan tunnollisesti. Jättipaperirullien kulutus yli kymmenkertaistui vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019: vuonna 2019 rullia kului 263 ja vuonna 2020 yhteensä 2947.

Liikussa tapahtuneita todettuja tartuntoja ei ole tullut tietoomme ainuttakaan. Mahdollisia altistuksia vuonna 2020 oli kahdeksan ja treenejä tehtiin yli 1,6 miljoonaa. Mahdollinen altistus tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että myöhemmin koronapositiiviseksi testattu henkilö on käynyt Liikussa 48 tunnin sisällä testistä tai ensimmäisistä oireista. Virallisesti lähikontaktiksi lasketaan se, että on ollut yli 15 minuutin ajan alle 2 metrin päässä koronapositiivisesta henkilöstä, mikä on kuntosaliharjoittelussa epätodennäköistä. Kaikki mahdollisen altistuksen aikaan paikalla olleet jäsenet, joiden oikeat yhteystiedot ovat jäsenrekisterissä, saivat sähköpostitse tiedon muutaman tunnin sisällä sairaanhoitopiirin ilmoituksesta.

Ymmärrämme, että toimia tarvitaan pandemian taltuttamiseksi. Siksi kuntokeskukset ovat muokanneet toimintaansa ilman viranomaisohjeistusta viime keväästä alkaen. Kun yksityisiä elinkeinoja on väliaikaisesti mahdollista sulkea aluehallintoviraston päätöksellä, on perusteltua olettaa, että päätökset pohjautuvat ajantasaiseen ja toimialakohtaiseen vaikuttavuusarvioon. Sellaista ei ole tehty. Yhteistyötä ja sen onnistumisen mahdollisuuksia toimialan ja viranomaisten välillä parantaisi, jos viranomaistaho esittäisi relevanttia tutkimustietoa, joka todenmukaisesti perustelee korkean riskin luokituksen ja tukee rajoitustoimenpiteitä.

Liikunta-alan merkittävänä toimijana haluamme totta kai tehdä perusteltua yhteistyötä pandemian taltuttamiseksi ja samalla myös olla osa pidemmän aikavälin ratkaisua. Koko liikunta-ala on pyrkinyt tekemään liikunnasta mahdollisimman turvallista pandemia-aikana. Paljon painotettu ulkoilu ei liikuntamuotona yksistään mahdollista lihaskunnon ylläpitoa ja parantamista, operaatioista palautumista, tules-vaivojen ehkäisyä tai monia muita tärkeitä asioita, joissa kuntokeskustoiminnalla on iso rooli. 

Isossa kuvassa säännöllinen liikunta suojaa niiltä elintapasairauksilta, joiden on todettu nostavan vaikeamman sairastumisen riskiä. Liikunnalla on myös valtava merkitys psyykkiselle hyvinvoinnille. Se toistuu hyvin monessa palautteessa, joita saamme jäseniltämme. Kyse ei ole kahden viikon sulkujaksoista, vaan vuoden kestäneestä tilanteesta. Vuodessa voi säännöllisellä liikunnalla saada aikaan ihmeitä oman terveyden hyväksi, mutta toisin päin käännettynä vuoden kestävä passiivisuus saa helposti pahaa jälkeä aikaan fyysisessä kunnossa ja virkeydessä. 

Toivomme, että treenimahdollisuudet voidaan säilyttää jäsenten käytössä pandemian aikana turvavälit ja hygieniaohjeet huomioiden. Ennen kaikkea toivomme, että mahdollisimman moni havahtuu tekemään pieniä terveystekoja oman hyvinvointinsa eteen pandemian jälkeen ja että kuntokeskukset ovat silloin riittävän elinvoimaisia tarjoamaan palveluja niitä tarvitseville.  
 
Johanna Riihijärvi
Toimitusjohtaja ja perustaja