Työhyvinvointia kuntosalilta - Atria Oyj

Onnistumistarinat
Treeni
13.8.2019
Jaa

Säännöllinen liikkuminen ja lihaskunnon vahvistaminen edistää tehokkaasti fyysistä ja henkistä hyvinvointia, parantaa työssä jaksamista ja ehkäisee tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Tämä tiedetään myös Atrialla, jossa panostetaan aktiivisesti henkilöstön hyvinvointiin. Yrityksen työntekijöitä onkin ollut Seinäjoen Liikussa toimivan Wire Valmennuksen osaavan valmentajajoukon ohjauksessa syyskuusta 2018 lähtien. 

Atrian työntekijät arvottavat yrityksen tarjoaman mahdollisuuden kuntosaliharjoitteluun korkealle: työntekijöille suunnatussa kyselyssä 92 % vastaajista koki työnantajan kuntosalikumppanin tärkeäksi. Myös treenipuitteet ja saatu valmennus on miellyttänyt atrialaisia. 100 % vastaajista suosittelisi Liikkua ja Wire Valmennusta ystävilleen.

Liikun valmentaja Maija Koskimäki, Atrian johtava työterveyslääkäri Timo Kinnunen, Atrian työfysioterapeutti Tuija Katajamäki sekä Atrian työntekijä ja valmennettava Marja Latvatalo jakoivat kokemuksiaan yhteistyöstä ja liikunnan työntekijöille tuomista hyödyistä.

”Ryhmän jäsenet ovat onnistuneet saavuttamaan tavoitteitaan todella hyvin alku- ja loppukartoitusten välissä.”

Maija Koskimäki, Liikun valmentaja ja fysioterapeutti

Pienvalmennusryhmät on suunnattu Atrian työntekijöille, joiden tavoitteena on esim. liikunnan aloittaminen, painonhallinta, tuki-ja liikuntaelinongelmien vähentäminen sekä työssä jaksamisen tai palautumisen edistäminen. Ryhmiin on mahdollista tulla Atrian työterveyshuollon, kuten työfysioterapeutin suosituksesta. Ryhmät toteutetaan Wire Valmennus Oy:n ja Atrian työterveyshuollon yhteistyönä. Treenit pidetään Liikku Seinäjoella, jossa on erinomaiset puitteet ryhmä- ja yksilövalmennusten toteuttamiseen.

Atrian pienvalmennusryhmiä on kaksi: Avain- ja Spurttitiimi. Valmennuksen kesto on neljä kuukautta ja se sisältää tapaamisia sekä oman valmentajan kanssa että teemoitettuja ryhmätapaamisia. Näin ryhmään osallistujat, joiden tavoitteet ovat yksilöllisiä, saavat apua sekä yksilöllisesti että ryhmän tuella. Valmennuksen aikana jokaisen valmennettavan kanssa laaditaan suunnitelma ja asetetaan tavoitteet, jotka antavat suunnan valmennukselle. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle paras mahdollinen tuki, tieto ja taito omien tavoitteiden saavuttamiseen lyhyellä tai pidemmällä tähtäimellä. Ryhmissä nostetaan esille hyvinvoinnin merkitystä, johon kuuluu monipuolinen kunnon eri osa-alueet huomioiva viikkotason liikuntasuunnitelma, ravinto-ohjaus sekä palautumiseen tähtäävä lihashuolto/rentoutumisen harjoittelu. Jokainen valmennettava toteuttaa lisäksi omaa viikkosuunnitelmaansa. 

Ensimmäiset ryhmät alkoivat treenaamaan Liikussa syksyllä 2018. Osallistujat ovat olleet erittäin motivoituneita parantamaan omaa työssä jaksamistaan ja hyvinvointiaan. Ryhmän jäsenet ovatkin onnistuneet saavuttamaan tavoitteitaan todella hyvin alku- ja lopputilanteen kartoituksissa. Valmentajana on erityisen hienoa huomata asiakkaan edistyminen ja onnistuminen! Onnistumisia ovat mm. liikunnan säännöllistyminen, painonhallinta, palautumisen lisääntyminen ja parempi jaksaminen tai kipujen vähentyminen. Pieni tai isompi muutos, joka näkyy asiakkaan hyvinvoinnin lisääntymisenä arjessa sekä parantuneena jaksamisena työssä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Seuraavat pienvalmennusryhmät starttaavat käyntiin jo tulevana syksynä! 

”Parasta on, että myös aiemmin passiiviset henkilöt ovat lähteneet liikkeelle ja pitävät huolta itsestään.”

Timo Kinnunen, Atrian johtava työterveyslääkäri

Kumppanuudet ovat yrityksille tärkeitä, niin myös kuntokeskuskumppani. Yhteistyö Kuntokeskus Liikun kanssa on sujunut mainiosti. Liikun tarjoama tuki on kannustanut atrialaisia liittymään kuntosalin jäseniksi. Olemme saaneet myös viestittyä Liikun edusta hyvin omissa kanavissamme. Yhteistyön myötä henkilöstömme aktiivisuus on lisääntynyt. Parasta on, että myös aiemmin passiiviset henkilöt ovat lähteneet liikkeelle ja pitävät huolta itsestään.

Myös yhteistyö Wire Valmennuksen kanssa on sujunut erinomaisesti; valmentajat ovat huipputyyppejä! Sekä valmentajista että valmennuksen sisällöstä on tullut ainoastaan positiivista palautetta ja valmennukset ovat vastanneet odotuksiamme. Yhteydenpito on ollut hyvähenkistä ja jouhevaa, jolloin myös meidän on ollut helppo tiedottaa valmennuksista omalle henkilöstöllemme. Fiilikset ovat oikein hyvät.

”Parasta on, että liikunnasta muodostuu positiivinen elämäntapa. Etenkin aiemmin liikkumattomien motivoituminen on ollut huikeaa!”

Tuija Katajamäki, Atrian työfysioterapeutti

Yhteistyö on sujunut loistavasti ja kaikki on ollut hienoa ja mutkatonta! Asiakkaamme, Atrian työntekijät, ovat olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Liikun ja Wire Valmennuksen kanssa – samoin me työfysioterapeutit. Valmentajien ammattitaito on parasta A-luokkaa: sanat eivät riitä kertomaan kuinka huikeita he ovat. Me fysioterapeutit olemme olleet erittäin tyytyväisiä valmennuksen sisältöön ja etenkin siihen, kuinka se ottaa myös henkisen hyvinvoinnin huomioon. Erityiskiitosta ryhmäläisten keskuudessa ovat keränneet henkiseen jaksamiseen ja kasvuun vaikuttaneet yksilökäynnit, jotka ovat opettaneet atrialaisia hyväksymään itsensä ja iloitsemaan pienistäkin muutoksista.
Ohjausten myötä työssä jaksaminen on edistynyt ja töissä vallitsee positiivinen ilmapiiri, joka kannustaa myös työkavereita aktiivisuuteen. Parasta yhteistyössä on se, että liikunnasta muodostuu positiivinen elämäntapa, josta saadaan sekä henkistä että fyysistä mielihyvää. Etenkin aiemmin liikkumattomien ja ylipainosta kärsivien Avain-ryhmäläisten motivoituminen itsehoitoon on ollut huikeaa! Myös Spurttiryhmä on saanut liikkumiseen laatua, selkeitä tavoitteita ja säännöllisyyttä. 

On ollut ilo nähdä, kuinka myös valmennettavien läheiset ja perheenjäsenet ovat lähteneet mukaan salille ja alkaneet panostaa omaan hyvinvointiinsa. Juuri tällä viikolla polkupyöräergotestin tuloksena oli erään työntekijän kestävyyskunto kohonnut hyvälle tasolle puolen vuoden aikana, kun hän oli ryhmässä olleen perheenjäsenen innoittamana aloittanut harjoittelut Liikussa ja tehostanut kestävyysliikuntaa sekä keventänyt hiukan ruokavaliotaan.

Kiitos, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

”Tiedän jatkavani ehdottomasti kuntosalilla treenaamista!”

Marja Latvatalo, valmennukseen osallistunut Atrian työntekijä

Kun lähdin valmennukseen, tavoitteenani oli elämäntapamuutos. Halusin vahvistaa lihaskuntoani ja samalla pudottaa muutaman kilon painoa alaspäin. Valmennuksessa ja treeneissä mukana oleminen oli todella kivaa, tsemppasimme toinen toisiamme. Minulle ei ole aiemmin tehty näin monipuolista treeniohjelmaa, joten tästä on todellakin iso hyöty myös jatkossa. Aion ottaa ohjelmasta kaiken hyödyn irti. Etenkin polkupyöräily oli hauskaa, sitä aion kokeilla toistekin! Toivon, että olisin itse ehtinyt osallistua valmennuksiin aktiivisemmin, nyt tuntui, että valmennus loppui jopa vähän kesken.

Pidimme myös ruokapäiväkirjaa, mikä oli itselleni uusi kokemus. Olemme jatkaneet tapaa yhdessä työkaverini kanssa ja vertailleet omia “viikkosuorituksiamme”. Olen saanut valmennuksesta uutta pontta jatkaa terveellisiä elämäntapoja ja saliharrastusta. En ole aiemmin ollut innokas salilla kävijä, vaan suosinut enemmän ohjattuja tunteja. Nyt, kun minulla on kunnon ohjelmakin, tiedän jatkavani ehdottomasti kuntosalilla treenaamista!

Kiinnostaako sinua yhteistreenit työkavereiden kanssa? Järjestä astetta energisempi työpäivä ja varaa yrityksellesi ilmainen tutustumistreeni  täältä!