Bli medlem för 34,90€

Om oss

Välkommen till Kuntokeskus Liikku, ett nätverk bestående av fler än 38 träningscenter runt om i Finland. Vårt mål är göra träningen rolig, givande och enkel för alla våra medlemmar. När allt kommer omkring är den bästa träningen alltid den som blir gjord.

Träna på ett sätt som passar dig: alla Liikku-gym håller öppet mellan klockan 05-23, under årets alla dagar. Våra medlemmar har tillgång till högklassiga träningsredskap, rymliga utrymmen med god ventilation och flera olika medlemskapsalternativ.

Välj ett medlemskap utan bindningstid för 34,90 € per månad, eller spara pengar genom att välja ett årsmedlemskap och betala då en engångsavgift på 348 € (båda medlemskapsalternativen medför en anslutningsavgift på 29,90 €).

Vill du ha ännu fler valmöjligheter? Få tillgång till alla Liikku-gym för ytterligare 5€ per månad (för månatliga medlemskap) eller för ytterligare 50€ för årsmedlemskap.

Provträna innan du bestämmer dig! Ta reda på om Liikku är något för dig genom ett kostnadsfritt provträningspass (möjligt måndagar till onsdagar mellan klockan 16-19).

Hur man blir medlem

Det är enkelt att bli medlem på nätet, på adressen www.liikku.fi (observera att huvudsidan endast finns på finska).

Allt du behöver är ett finländskt personnummer och ett finländskt bankkonto.

1.    Välj ditt hemmagym och typ av medlemskap.

2.    Fyll i dina personuppgifter

3.    Använd din nätbankstjänst för att betala anslutningsavgiften, samt den första månadsavgiften (eller årsavgiften om du betalar för ett helt år). Andra betalningsmetoder kan också användas, så som kreditkort, Mobile Pay, Smartum och ePassi.
 

 • Ett månatligt medlemskap är ett fortlöpande medlemskap med en månads uppsägningstid. Ett årligt medlemskap är ett medlemskap med 12 månaders bindningstid.
 • Alla medlemskap och medlemskort är personliga och får under inga omständigheter överlåtas eller hyras ut till en annan person. Vid sådant missbruk förbehåller sig Liikku rätten att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan, samt att ta ut en straffavgift på 200€.
 • En person under 18 år kan bli medlem hos Liikku med en vårdnadshavares tillstånd. Minimiålder för medlemskap är 13 år.
 • Liikku förbehåller sig rätten att tillfälligt avbryta eller säga upp ett medlemskap på grund av obetalda avgifter eller olämpligt beteende. För att kunna återaktivera ett medlemskap som tillfälligt avbrutits på grund av obetalda avgifter måste medlemmen själv kontakta Liikku (på info@liikku.fi) för att komma överens om en avbetalningsplan för de obetalda avgifterna. Om denna process inte följs har Liikku rätt att överföra fordran till inkasso.
 • När ett medlemskap har varit kontinuerligt aktivt i 12 månader kan det inte längre pausas, förutom vid graviditet, militärtjänstgöring eller svåra hälsotillstånd. Avgiften för årliga medlemskap betalas i förskott, den här typen av medlemskap kan därför varken pausas eller förlängas.
 • Träning sker på egen risk. Gymmets regler och träningsredskapens instruktioner måste alltid följas. Observera att personal inte alltid finns på plats. Liikku tar inget ansvar för personskador, materiell förlust eller skada. Medlemmarna ansvarar själva för att teckna en försäkring.
 • Medlemmarna måste informera Liikku om eventuella ändringar av namn, telefonnummer eller adress.
 • Liikku förbehåller sig rätten att när som helst granska och ändra avgiftsstrukturen. Alla sådana ändringar meddelas till medlemmarna via nyhetsbrevet och på Liikkus webbplats.
 • Liikku behåller sin absoluta rätt att ändra dessa standardavtalsvillkor. Aktuella avtalsvillkor finns på www.liikku.fi (på finska).
 • Liikku har ingen skyldighet att återbetala medlemsavgifter vid tillfällig stängning av ett Liikku-träningscenter, eller någon del av det, på grund av nödvändigt underhållsarbete eller andra motsvarande åtgärder.
 • Liikku är inte ansvarig för oöverstigliga hinder som hindrar eller begränsar medlemmarnas möjlighet att använda träningscentren. Detta inkluderar händelser som Liikku inte kunde ha förutsett eller förhindrat genom rimliga försiktighetsåtgärder. Sådana händelser inkluderar, men är inte begränsade till, krig, epidemier, pandemier, interna störningar, naturkatastrofer, normala störningar i transport- eller telekommunikationssystem och strejk.

Månadsmedlemskap och mellanmålsautomatinköp faktureras med e-faktura. Utan e-faktureringsavtal tillkommer en tilläggsavgift på 5 € för varje faktura. Även årsmedlemmar bör göra ett e-faktureringsavtal för att slippa onödiga utgifter vid köp av mellanmål. Beställ e-fakturan från din egen nätbank inom tre dagar efter att du har anslutit dig så får du redan nästa månads faktura som e-faktura.

 1. Logga in i din nätbank och gör e-faktureringsavtalet
 2. Välj Liikku som fakturerare
 3. Referensen/ fakturans ämne är faktura/serviceavgift. Som identifikation fungerar din kundnummer. Du hittar din kundnummer i köpbekräftelsen eller i OmaLiikku.
 4. Låt e-faktureringsavtalet vara gällande under hela din medlemskapstid.

Typ av medlemskap

Efter att du blivit medlem

När ditt medlemskap har aktiverats kommer du att få ett e-postmeddelande med en sexsiffrig PIN-kod. Denna kod är giltig i 72 timmar och ger dig möjlighet att avhämta ditt medlemskort från kortautomaten i ditt Liikku-gym (öppettider 05-23).

Om du inte har möjlighet att ta dig till gymmet inom 72 timmar kan du också avhämta ditt medlemskort direkt från personalen på ditt Liikku-gym (när som helst från måndag till onsdag mellan klockan 16-19).

Med ditt medlemskort får du tillgång till gymmets huvudingång, till grinden och till ditt skåp. Med medlemskortet kan du också köpa snacks från varuautomaten, om du har gjort ett e-faktureringsavtal.

(Vi rekommenderar att du gör ett e-faktureringsavtal i din nätbanktjänst. Utan detta får du en pappersfaktura som medför en faktureringsavgift på 5€.)