En voi uudelleenaktivoida jäsenyyttäni maksamattomien laskujen vuoksi. Mitä teen?

Jos jäsenyytesi on päättynyt maksamattomien laskujen vuoksi, ei jäsenyyden aktivoiminen OmaLiikussa ole mahdollista ennen kuin jäsenmaksuvelka on kuitattu.

Maksa laskut normaalisti verkkomaksuna. Kun erääntyneet laskut on maksettu, ota yhteyttä info@liikku.fi rajoituksen poistamiseksi.